قوانین برگشت کالا

در صورتیکه به هر عنوان قصد برگشت کالا به سایت را دارید لطفا به موارد زیر توجه نمایید:

  1. برگشت زدن ووچرهای ارزی تنها در صورتی مورد قبول قرار خواهد گرفت که عیناً همان کد ووچرها برگشت زده شود و نیز صحت و مبلغ  ووچرها توسط سایت صادر کننده  تایید گردد. 
  2. درمواردیکه احراز صحت و مبلغ ممکن نباشد (مانند گیفت کارت های آیتیونز و یا گوگل) هیچ برگشت کالایی پذیرفته نمی‌شود.
  3. در مواردیکه برگشت کالا شامل اخذ کارمزد از طرف سایت صادر کننده باشد، این کارمزد از مبلغ قابل برگشت به مشتری کسر می گردد. به عنوان مثال پرفکت مانی 2% و وب مانی 1%‌درصد کارمزد می گیرند.
  4. برگشت زدن ووچر ارزی به سایت دارای 2% هزینه ثابت کارمزد می‌باشد.
  5. هزینه کارت به کارت و نیم درصد کارمزد زرین پال کسر خواهد شد.

تمامی حقوق این سایت برای ویزاکارت محفوظ است.